Min framtid - satsning för ökad skolnärvaro

Foto: Sofia Magnusson

Folkhälsorådet i Bengtsfors kommun har beviljat pengar till en förlängning av det arbete kring skolnärvaro som påbörjades ifjol. Det ska leda till att antalet elever med mer än femton procents skolfrånvaro halveras, från vårterminen 2022 till vårterminen 2024.

Satsningen ska underlätta för elever i grundskolan att fullfölja sin utbildning på ett framgångsrikt sätt och också rustas för ett fullödigt liv. Det ska ske genom att stärka verksamheternas kompetens, utveckla metoder och göra riktade insatser inom skolnärvaro. Samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och elevhälsan i grundskolan är nödvändig för att nå resultat. Till stöd finns också en resurs i form av en socialpedagog och i samverkan ingår även regionens enheter, där i synnerhet Närhälsans psykosociala team och BUP är viktiga parter.

Johan Andersson

Johan Andersson

Att jobba för att alla elever ska komma till skolan och lyckas är det viktigaste vi har att göra. Och vi måste alltid arbeta för att bli bättre på det, säger Johan Andersson, rektor på Bengtsgårdens skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson