Folkhälsoråd

Folkhälsorådet har till uppgift att leda, planera och följa upp folkhälsoarbetet i kommunen samt vara en ekonomisk beslutsenhet för de medel som tilldelas kommunen från Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärenden till folkhälsorådet bereds av beredningsgruppen för folkhälsofrågor som består av folkhälsorådets ordförande, en representant från hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhälsostrategen.

Tjänstemannagrupp

Kommunchefens ledningsgrupp har till uppgift att förbereda ärenden till folkhälsorådet, följa upp besluten och omsätta dem i operativt arbete i kommunens verksamheter. Vid förberedning av ärenden till folkhälsorådet och vid uppföljning av folkhälsorådets beslut, närvarar folkhälsostrategen vid ledningsgruppens möte.

Ledamöter i folkhälsorådet

Folkhälsorådet består av:

 • Kommunstyrelsens tillika kommunstyrelsens allmänna utskotts ordförande
 • 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
 • Ordföranden i sociala utskottet
 • Ordförande i utbildningsutskottet
 • Ordförande i tekniska utskottet
 • Två politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland

Folkhälsonätverk

Folkhälsonätverket träffar folkhälsoorganisationens övriga två delar vid folkhälsoforum för att diskutera behov och prioriteringar i kommunen. Folkhälsonätverket utgörs av viktiga aktörer i folkhälsoarbetet och sprider information om folkhälsofrågor i kommunen. Folkhälsonätverket består alltid av:

 • representant från primärvården
 • representant från försäkringskassa
 • representant från arbetsförmedling
 • representant från polisen
 • representant från folktandvården

Dessutom kan ett flertal andra aktörer ingå som till exempel frivilligcentralen, föreningar, kyrkor och lokala företagare.

Sammanträden och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Sofia Sjögren
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sofia.sjogren@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström