Är du utsatt för våld?

Illustration: Sofia Magnusson

Det kan vara svårt att identifiera sig som våldsutsatt. Många beskriver det som att de är i en “destruktiv relation”. Psykiskt eller fysiskt våld finns oftast inte med i början. Det brukar komma gradvis. Svartsjuka är inte romantiskt och våld är aldrig ett uttryck för kärlek.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Blir du utsatt för våld eller förtryck är det aldrig ditt fel. Ansvaret ligger hos den som utövar våldet. Du har rätt att leva ett liv utan våld och du har rätt till din personliga integritet.

Du kan få stöd och hjälp

Om du utsatts för våld av någon som står dig nära eller någon som tidigare stått dig nära kan du få stöd och hjälp. Den som utsatt dig kan vara din partner, någon du träffar, har sex med eller har varit tillsammans med tidigare. Har du barn kan de få hjälp. Den som utövat våld eller riskerar att använda våld kan också få stöd att ändra sitt beteende.

Det är viktigt att prata med någon om hur det är eller har varit. Du är inte ensam och du kan få stöd och hjälp!

Våld i ungas parrelationer

Är du som ung individ utsatt för våld i din parrelation eller kanske vet du någon i din närhet som är utsatt för våld i sin parrelation.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner, exempelvis mot flickvän eller pojkvän, eller när en ung person blir utsatt av den hen är tillsammans med. Det kan också innebära att bli utsatt av eller utsätta någon hen träffar, ligger med eller har varit tillsammans med tidigare för våld. Våld finns i både hetero och homoförhållanden och i förhållanden med icke-binära personer.

Akut hjälp

Ring polisen om du eller någon nära dig är utsatt för brott, till exempel blir slagen, hotad, instängd eller tvingad att göra något som inte känns rätt. Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Det är också brottsligt att utsätta ett barn för att se eller höra våld i nära relation.

Om det är akut ring 112. Om det inte är något som pågår i stunden, eller ett pågående brott ringer du 114 14. Om du är utomlands ringer du +46 77 114 14.

OBS! Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten oavsett om du gör en polisanmälan eller ej.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson