Fritidshem

Fritidshem är till för barn från sex år till och med vårterminen det år de fyller 13 vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande.

Barnen vistas på fritidshemmet före och/eller efter skolan och/eller på lov.

Varje fritidshem leds av en rektor. Rektorn ansvarar för gruppstorlek, öppettider och bemanning. Vår strävan är att fritidshemmen ska erbjuda så likvärdig service som möjligt, men lokala förutsättningar kan skifta.

Bengtsfors kommun har fritidshem på samtliga orter i kommunen enligt nedanstående (klicka på respektive fritids för mer information):

Föräldraledig

Om du är föräldraledig för annat barn har ditt barn fortfarande rätt till plats på fritidshem. Planera placeringstiden tillsammans med personalen på fritidshemmet. Placeringstiden får dock sträcka sig längst till klockan 16.00.

Lovfritids

Elever som har behov av plats på fritidshem endast under skollov får gå på lovfritids. Anmälan ska göras senast en månad innan barnet behöver platsen, förutom för anmälan om lovfritids under sommarlovet som ska anmälas under våren - sista datum för det publiceras här på hemsidan. Anmälan är bindande, vilket innebär att du måste betala avgift för de dagar som du bokat även om du inte använder platsen.

Kontakt

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström