Franserudsskolans fritidshem

Franserudsskolans fritidshem heter Frasse och Olympen och har sammanlagt fyra avdelningar.

Olympens fritids med avdelningarna Briljanten och Smaragden är för barn från förskoleklass till och med årskurs ett. På Frasses fritids finns avdelningarna Rubinen med barn i årskurs två och Safiren med barn från årskurs tre till fem. Lokaler för samtliga avdelningar finns på Franserudsskolan. Fritidspersonalen arbetar även i någon av klasserna förskoleklass till årskurs sex på Franserudsskolan.

Öppettider och mattider

Franserudsskolans fritidshem är öppet, vardagar klockan 06.00-18.00. Tidig morgon och sen eftermiddag slår vi ihop avdelningarna. Vi slår även ihop avdelningarna under sommaren när det är få barn.

Vi serverar frukost klockan 7.30, mellanmål från klockan 14.10. På skolloven serverar vi lunch klockan 11.30.

Lunch och mellanmål kommer från Björkåsen och serveras i Franserudsskolans matsal.

Hitta hit

I rondellen, vid First hotel Bengtsfors, sväng in på Floraleden mot Bengtsfors centrum (över bron). I första korsningen efter bron, sväng vänster in på Centrumvägen. Följ vägen till en trevägskorsning. Sväng vänster in på Franserudsvägen. Sväng in på första gatan till höger (Gjutaregatan).

Karta över Franserudsskolans område.

Karta över Franserudsskolans område. Klicka på bilden för att göra den större.

Kontakt

Patrik Edvardsson
Rektor
0531-52 62 60
patrik.edvardsson@bengtsfors.se

Besöksadresser

Frasses fritids, Gjutaregatan 1c, Bengtsfors

Olympens fritids, Gjutaregatan 3, Bengtsfors

Rubinen
0531-52 62 75
0709-83 25 75
rubinen.franserud@edu.bengtsfors.se

Safiren
0531-52 62 71
0709-37 72 71
safiren.franserud@edu.bengtsfors.se

Briljanten
0531-52 62 72
0709-37 79 72
briljanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Smaragden
0531-52 72 75
0709-37 72 75
smaragden.franserud@edu.bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström