Tidtabeller skolskjuts

Illustration: Sofia Magnusson

Här har vi samlat tidtabeller för skolskjutsar. Klicka på plustecknet för att öppna varje tidtabell. Alla hållplatser är inte tidsatta i tabellerna men det visar vilken rutt som varje fordon kör. Alla bussar kommer att vara tydligt numrerade med nedanstående siffror. Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten.

Fordon 1 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Torrskog kyrka

7:25

Borgen

7:29

Barkerud

7:33

Tegane

7:42

Norra Kvarnviken

7:45

Ormansbyn

7:50

Strand

7:53

Årbol

7:55

Äspenäs

7:57

Mörrenäset

7:59

Strandvägen

8:01

Franserudsskolan

8:05

Bengtsgården

8:15

Fordon 2 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Asslebyn

7:05

Bligan

7:10

Relekasen

7:17

Vammen

7:19

Ämnebyn 14

7:26

Bröttegen

7:29

Grimmerud Solhem

7:30

Bergane Solberga

7:31

Sandviksvägen

7:38

Laxsjövägen

7:41

Ekhagsskolan

7:50

Folkets hus/Långbron

(påstigning Bengtsgårdenelever från fordon 16)


Grimmerud

8:00

Bengtsgården

8:15

Fordon 3 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Ödskölts-Berg

7:18

Böviken

7:19

Gamla vägen

7:21

Alltorp Fridhem

7:23

Nolhaga

7:27

Vången Kraxvadet

7:33

Vången Hultet

7:34

Vången Nordhamn

7:35

Bäckeskolan

7:37

Bäckefors torg

7:41

Bäckefors bussterminal

7:45

Solbacken

 

Bengtsgården

8:15

Fordon 4 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Hugeryr Randalen

7:17

Hugeryr Bergane

7:21

Brene skola

7:22

Bräckan Rönningen

7:25

Bräckan

7:26

Vången Myrane

7:32

Kulten

7:33

Bäckeskolan

7:37

Bäckefors torg

7:40

Bäckefors resecentrum

7:45

Alltorp

7:52

Ödskölt

7:54

Ödskölt-Berg

7:56

Bengtsgården

8:25

Fordon 5 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Hasselbacken

7:22

Kårud 10

7:23

Kårud Mossen

7:24

Björtveten 11

7:26

Bäcken 12

7:28

Bäckens gård

7:29

Björtveten

7:31

Kårud 1

7:33

Bäckeskolan

7:37

Bäckefors resecentrum

7:45

Böviken

 

Bengtsgården

8:15

Fordon 6 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Vången Nordhamn

7:00

Hpl Solbacken/hpl Dalhem

7:20

Lövåsen

7:28

Verkstadsvägen (G:a brandstationen)

7:31

Ekhagsskolan

7:42

Fordon 7 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Lövåsen

7:28

Verkstadsvägen (G:a brandsstationen)

7:31

Ekhagsskolan

7:42

Fordon 9 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Harsjön

7:37

Gröven

7:39

Rud

7:44

Trekanten

7:47

Laxarby kyrka

7:49

Laxarby-Bodane

7:54

Skåpafors fritids

8:01

Franserudsskolan

8:10

Bengtsgården

8:15

Fordon 9 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Laxarby-Heden

7:42

Trekanten

7:48

Flatebyn

7:50

Kroken

7:52

Skåpafors affär

7:55

Rexcell

7:57

Majbergsdal8:02

Franserudsskolan

8:10

Bengtsgården

8:15

Fordon 10 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Sidan Norra Ödegården

7:53

Sidan Mellan

7:56

Skolmyrsgatan

7:58

Torpvägen

7:59

Åsgatan

8:01

Sörgården

8:02

Franserudsskolan

8:05

Bengtsgården

8:15

Fordon 11 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Gällsbyn Sågen 2

7:20

Gällsbyn Sågen 4

7:20

Gällsbyn 2

7:23

Sinsterud Klinten

7:35

Ärtemarks-Bön Dalarne

7:39

Ärtemarks-Bön 23

7:41

Gunnarsbyn 8

7:42

Edsviken Myren

7:43

Edsviken 20

7:44

Edsviken Skattekasen

7:45

Edsviken Älverud

7:46

Ärtemarks-Näs 1

7:48

Gunnarsbyn 2

7:50

Årbol Ed 2

7:55

Franserudsskolan

8:05

Bengtsgården

8:15

Fordon 12 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Vammerviken

7:00

Optimisten

7:10

Stationen

7:10

Bön Slänningen

7:15

Lofterud

 

Skiforskorset

7:25

Svarttjärn

7:35

Skifors

7:40

Furnäs

8:00

Franserudsskolan

8:05

Bengtsgården

8:15

 

Fordon 13 morgonrutt - körs av Dalslands Buss

Hållplats

Tid

Bråtnäs Östan

6:55

Ramsbyn

7:00

Kesnacken Bräcke

7:05

Gummenäs

7:06

Håboda

7:25

Herrenäs Backarne

7:35

Herrenäs Backen

7:36

Herrenäs Rösen

7:40

Herrenäs Gatan

7:42

Tegane Byrhålan

7:50

Fillingen

7:57

Franserudsskolan

8:10

Bengtsgården

8:15

Fordon 14 morgonrutt - körs av Ingemars transport

Hållplats

Tid

Flaterud

7:20

Skårdalen

7:35

Bräckan

7:40

Ekhagsskolan

7:45

Fordon 15 morgonrutt - körs av Ingemars transport

Hållplats

Tid

Rangerud

7;15

Liden

7:20

Tisselskog Nilsbyn/Högsbyn

7:30

Tisselskog Häljebol

7:35

Eke

7:40

Björke (avsläpp Bengtsgården)

7:40

Kvarnkullen

7:45

Ekhagsskolan

7:55

Fordon 16 morgonrutt - körs av Ingemars Transport

Hållplats

Tid

Svärdsbyn

7:20

Ekebol

7:25

Ekebol

7:30

Baldersnäs

7:35

Folkets hus/Långbron (avsläpp Bengtsgården)

7:40

Ekhagsskolan

7:45

Linjebuss 740 morgonrutt - körs av Vy Buss

Hållplats

Tid

Björke

7:48

Kolarevägen

7;50

Dals Långed centrum

7:52

Stenebyskolan

7:52

Kampudden

7;54

Långbron

7:56

Sandviken

7;56

Brohögen

8:00

Solbacken

8:02

Billingsfors station

8:04

Billingsfors centrum

8:04

Stuput

8:05

Bengtsgården

8:16

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson