Besöksnäring - lockar till etableringar i alla branscher

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun ska fortsätta vara ett växande besöksmål. Besöksnäringen ska vara ett skyltfönster som lockar till etableringar i alla branscher.

  • Utveckla Dalslands kanal som en ryggrad i besöksmålet Bengtsfors kommun i samarbete med Dalslands kommuner, Årjängs kommun och västra Värmland.
  • Förbättra mottagandet och höja kvaliteten för besöksmålet Bengtsfors kommun.
  • Förbättra förutsättningarna för nyetablering och utveckling av antalet gästbäddar.
  • Utveckla Bengtsfors kommun, i samarbete med övriga Dalslandskommuner, till en internationellt stark och väletablerad ”outdoor” destination i syfte att skapa nya etableringar och tillväxt bland befintliga företag genom förädling av turistiska råvaror.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson