Näringslivsstrategi

Ett differentierat näringsliv i tillväxt är en förutsättning för ett gott liv i Bengtsfors kommun. Kommunens arbete inom förvaltning och bolag ska medverka till att skapa goda förutsättningar för näringslivet i tätort och på landsbygd. Visionen är att Bengtsfors kommun ska vara en livskraftig kommun genom samarbete och individuell utveckling. Visionen gäller kommunen som helhet men också för arbetet med, och för, det lokala näringslivet.

Fyra fokusområden inom näringslivsstrategin

Den gemensamma grunden för dessa fokusområden är att skapa goda förutsättningar för näringslivet i alla delar av kommunen. Mer om våra fokusområden kommer här:

Kompetens

Arbetsgivare i vår kommun ska ha en fungerande kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för tillväxt.

Växande småföretag

Vår kommun ska vara en bra plats att både etablera och utveckla företag i, vilket ger fler arbetstillfällen och en differentiering av näringslivet.

Besöksnäring

Vi ska fortsätta vara ett växande besöksmål. Besöksnäringen ska vara ett skyltfönster som lockar till etableringar i alla branscher.

Handel och centrumutveckling

Bengtsfors ska ha ett attraktivt centrum med bra utbud och service för både invånare och besökare.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson