Handel och centrumutveckling - bra utbud och service för alla

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors ska ha ett attraktivt centrum med bra utbud och service för både invånare och besökare.

  • Öka samarbetet mellan handel och besöksnäring för bästa service och mottagande.
  • Utveckla känslan av ett levande centrum med särskilt fokus på högsäsong.
  • Kontinuerligt arbeta med attraktivitetshöjande åtgärder i alla kommunens orter i samråd med invånarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson