Brister i föräldraskap

Små barn behöver omsorg från vuxna för att överleva. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

Oftast får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Brister i föräldraskapet kan till exempel vara att barnets mamma eller pappa inte ger barnet tillräckligt med mat eller att barnet inte får hjälp till skolan på morgonen. Barnet eller ungdomen får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna hjälpa till, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Kontakt

  • Socialtjänsten: 0531-52 65 12
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson