Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personalen kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om (är anhörigvårdare till).

Syftet med avlösarservice i hemmet är att avlasta närstående som vårdar sin make/maka i hemmet och att du som närstående ska få möjlighet till egentid för vila eller aktiviteter. Då kommer personal till bostaden och sköter tillsyn och omvårdnad av barnet eller den närstående som vårdas i hemmet.

Vid avslösarservice i hemmet ska du kunna vara trygg i att de omsorgsinsatser som du skulle ha utfört i hemmet också kommer att utföras via avlösningen.   

Avlösning ska ge dig som anhörigvårdare möjlighet till avkoppling, uträtta ärenden, gå på läkarbesök med mera. Avlösning kan beviljas när omvårdnaden eller stödet är av stor omfattning. Beslutet om avlösning avser alltid den person som har behov av vård och omsorg, inte den anhörige. Avlösning i hemmet innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till den som är i behov av vård och omsorg efter överenskommelse.   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson