Skolstart läsåret 2023/2024

När det närmar sig skolstart, så finns det säkert många frågor från elever och vårdnadshavare inför läsåret. Här har vi sammanställt en del information för grundskolornas skolstart.

Aktuell information inför skolstarten

Skoltiderna har ändrats inför kommande läsår. De dagar som elever i åk 6 är på Bengtsgården följer de Bengtsgårdens skoltider. Elever i förskoleklass är lediga på fredagar.

Skola

Starttid

Sluttid

Bäckeskolan

8:00

14:00

Ekhagsskolan

8:00

14:00

Franserudsskolan

8:15

14:15

Bengtsgården

8:30

15:30

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att ordna gratis skolskjuts för de elever i grundskolan som behöver det med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet, exempelvis av tillfälliga hälsoskäl.

Det finns ett antal kriterier för att man ska få skolskjuts.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för skolskjuts i Bengtsfors kommun.

Här har vi samlat tidtabeller för skolskjutsar.

Alla hållplatser är inte tidsatta i tabellerna men det visar vilken rutt som varje fordon kör. Alla bussar kommer att vara tydligt numrerade med nedanstående siffror. Tiderna kan komma att justeras efter skolstarten.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att lägga ner fritids på Lövåsen i Billingsfors från och med den 1 juli 2023. Eleverna i Billingsfors erbjuds istället plats på Ekhagsskolans fritids i Dals Långed.

Beslutet innebär att de elever som är bosatta i Billingsfors och har behov av fritids på morgonen även fortsättningsvis kommer att ha morgonfritids på Lövåsen. Frukost serveras på Lövåsen. Eleverna åker sedan med skolbussen till Ekhagsskolan som går från bollhallen cirka klockan 07.30.

På eftermiddagarna går skolbussen från Ekhagsskolan till Billingsfors cirka klockan 14.10. De elever som har behov av fritids på Ekhagsskolan på eftermiddagarna erbjuds att åka med en buss från Ekhagsskolan till Billingsfors cirka klockan 16.00.

Här finns mer information.

Höstterminen 2023 börjar måndag 21 augusti och slutar fredag 22 december. Vårterminen 2024 startar onsdag 10 januari och slutar onsdag 12 juni.

Vi länken nedan finns också vilka lovdagar som är utlagda under läsåret.

Läsårstider för våra grundskolor (Franserudsskolan, Bengtsgården, Ekhagsskolan och Bäckeskolan hittar du här.

I vår e-tjänst Startplatsen kan du som vårdnadshavare till elever inom förskola och grundskola enkelt lämna de uppgifter skolan behöver om ditt barn. Du behöver skicka in ett nytt ärende om:

  • Ditt barn börjar förskoleklass (vi behöver andra uppgifter om barnet i skolan jämfört med förskolan).
  • Dina, den andra vårdnadshavarens eller anhörigas kontaktuppgifter har ändrats.
  • Uppgifter om barnet har ändrats.

I Startplatsen ska du bland annat ange:

  • Anhöriguppgifter
  • Hur vi får publicera bilder på ditt barn.
  • Hur vi får transportera ditt barn.
  • Det finns även möjlighet att ange om ditt barn behöver specialkost, ansöka om modersmålsundervisning etc.


Länk till Startplatsen: www.bengtsfors.se/startplatsen Länk till annan webbplats.

Busskort till Strömkullegymnasiet

Elever från Bengtsfors kommun och Åmåls kommun som ska gå på Strömkullegymnasiet får sina busskort första skoldagen.

Elever från Ed, Årjäng och Färgelanda hämtar sina busskort från sin hemkommun

Elever från Säffle köper eget busskort och måste därefter begära reseersättning från Säffle kommun

Busskort till gymnasium i andra kommuner

Elever som ska gå på Karlbergsgymnasiet får sitt busskort första skoldagen.

Elever som ska gå i Uddevalla, Trollhättan, Ed, Säffle hämtar sitt busskort på expeditionen på Strömkullegymnasiet.

Kontaktuppgifter och sjukanmälan

Kontaktuppgifter till lärare och personal på de olika skolorna finns på varje skolas hemsida. Där hittar du också information om hur du gör när du behöver sjukanmäla ditt barn.

Här hittar du de olika skolornas hemsidor:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson