Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Lediga tomter

Bengtsfors kommun har byggklara tomter till salu på alla orter runtom i kommunen. Det finns också privata exploatörer som säljer tomter i flera av kommunens orter, läs mer om dessa här.

Bengtsfors kommun

Kommunens tomter säljs för 50 000 kronor.  I priset ingår anslutningsavgift för vatten och avlopp samt avgift för bygglov (avseende en- och tvåfamiljshus samt garage).

Tomterna finns i nedanstående områden, klicka för mer information. Klicka på kartan för att se var de olika orterna ligger i kommunen.


Köregler

Datum för när intresseanmälan inkommit bestämmer din plats i kön. Om flera har anmält intresse för samma tomt är det turordning efter anmälningsdatum som gäller.

Köpekontrakt och köpebrev

Vi hjälper till med alla handlingar i samband med köpet, inklusive ansökan om lagfart.

Köpekontraktet ska undertecknas av dig som köpare inom en månad från att intresseanmälan har inkommit. Som villkor i köpekontraktet gäller att:

  • Ansökan om bygglov ska ske inom sex månader från köpekontraktets datum.
  • Byggnation i enlighet med bygglovet ska påbörjas inom två år från köpekontraktets datum. I annat fall upphör köpekontraktet att gälla och fastigheten återgår till kommunen och köpeskillingen behålls av kommunen.

Tillträdesdag är normalt inom en månad från köpekontraktets datum. Köpebrev upprättas när grunden är färdig och stommen till huset är rest. Det är först då som du kan söka lagfart på din fastighet.

Intresseanmälan

Din intresseanmälan skickas till samhällsbyggnadsenheten, Bengtsfors kommun. Fyll i vårt formulär nedan så kommer vi att ta kontakt med dig för fortsatta diskussioner.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag är intresserad av en tomt på följande ort:
Jag är intresserad av en tomt på följande ort:Kontakt

Henrik Andersson
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
henrik.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström