Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, koginitiv och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är barn med samma behov och rättigheter som andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp du har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson