Boende

Det finns flera olika boendeformer, läs mer nedan om vad de olika boendeformerna innebär.

Gruppbostad

I Bengtsfors kommun finns flera gruppbostäder för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Följande gruppbostäder finns:

Serviceboende

Serviceboende innebär att du bor i egen lägenhet och har dagliga stödinsatser. Till serviceboendet finns en baslägenhet på Bolldalsvägen som personalen utgår ifrån.

Att bo i gruppbostad eller serviceboende

För boende i gruppbostad eller serviceboende gäller i princip samma regler som vid hyra av en vanlig lägenhet. Du bor med dina egna möbler och andra tillhörigheter. Du betalar hyra för bostaden och din mat själv.

Bostadstillägg söker du som hyresgäst själv hos Försäkringskassan. Du tecknar själv hemförsäkring för dina ägodelar. Meddela försäkringsbolaget om eventuellt delat boende.

Korttidsvistelse

I Bäckefors finns Sunnanäng korttids Öppnas i nytt fönster. för barn och ungdomar.

I Bengtsfors på Björkåsen finns en korttidsplats för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Möjlighet finns även till korttidsboende i familj.

Boende för barn och ungdom utanför hemmet (familjehem)

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson